Kurs języka angielskiego - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Kurs języka angielskiego

 

Poziom A2

20 jednostek lekcyjnych

Doświadczeni lektorzy akademiccy

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu

Opis kursu

Unikatowy bezpłatny kurs języka angielskiego obejmuje materiał gramatyczno-leksykalny na poziomie A2-B1. Oferta adresowana jest do mieszkańców Lublina, pragnących pogłębić wiedzę z zakresu języka angielskiego w dobrze sobie znanej scenerii naszego miasta. W każdej lekcji można znaleźć film szkoleniowy, gdzie doświadczeni lektorzy języka angielskiego, w przystępny sposób, wyjaśniają zagadnienia gramatyczne. Kurs zyskuje na atrakcyjności, ponieważ ma formę komiksową, która wizualnie wspiera naukę języka angielskiego. Posiada także większość ćwiczeń charakterystycznych dla tradycyjnych kursów językowych.

Kurs, zorganizowany w 20 lekcjach, to fabularna opowieść bazująca na materiale tekstowo-ilustracyjnym przedstawiająca historię Walijczyka Jima, który przyjeżdża do Lublina i przeżywa serię zabawnych przygód. Każdy epizod ilustruje konkretne zagadnienia leksykalno-gramatyczne i pokazuje Lublin oczami obcokrajowca.

Kurs jest rekomendowany dla osób, które planują zdawać maturę podstawową z języka angielskiego oraz uczniów, którzy już uczestniczyli w kursach średniozaawansowanych, ale mieli przerwę i chcieliby powrócić do nauki języka obcego.

Elementy kursu
Każda jednostka lekcyjna składa się ze stałych elementów:
• słownictwo wprowadzające;
• materiały multimedialne, w których lektorzy prezentują zasady gramatyki języka angielskiego;
• ćwiczenia do prezentowanego materiału gramatycznego;
• ćwiczenia fonetyczne;
• nagrania audio z wypowiedziami rodowitego anglika jako integralna część kursu;
• słownictwo związane z wydarzeniami kulturalnymi, które organizowane są w Lublinie, sławnymi osobami pochodzącymi z Lublina oraz miejscami charakterystycznymi dla miasta.
Zasady realizacji kursu oraz Certyfikat
Po zakończeniu kursu z systemu generowany jest certyfikat potwierdzający realizację materiału dydaktycznego. Aby zrealizować pełny kurs, użytkownik musi zaliczyć wszystkie jednostki lekcyjne. Brak zaliczenia ćwiczeń w jednej jednostce, skutkuje niemożliwością przejścia do kolejnych zajęć. W celu utrwalenia materiału, użytkownik ma możliwość powrotu do zaliczonych jednostek lekcyjnych. Użytkownik posiada nieograniczony dostęp do wszelkich materiałów multimedialnych zamieszczonych w kursie. Nie ma również określonego limitu czasowego przewidzianego na realizację kursu. Szczegółowe zasady realizacji kursu dostępne są w Regulaminie.
Opracowanie merytoryczne kursu

Koordynacja projektu, wkład merytoryczny

Maciej Czerniakowski – absolwent Filologii angielskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie obecnie jest studentem studiów doktoranckich w Katedrze Literatury i Kultury Amerykańskiej. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na najnowszych trendach w badaniach humanistycznych oraz literaturze i kulturze amerykańskiej. Swoje prezentacje naukowe przedstawiał na uniwersytetach na całym świecie. Nauczaniem języka angielskiego zajmuje się od 10 lat. Przez cztery lata uczył studentów Filologii angielskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie prowadził zajęcia z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego, Języków Specjalistycznych oraz Tłumaczeń. Obecnie współpracuje z dwiema ważnymi lubelskimi szkołami językowymi oraz prowadzi kancelarię tłumaczeń. Pasjonuje się językami specjalistycznymi, szczególnie prawniczym językiem angielskim i metodyką jego nauczania. Wcześniej brał udział w tworzeniu platformy e-learningowej do nauki gramatyki angielskiej.

 

Wkład merytoryczny

Tomasz Czerniak – absolwent Filologii angielskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Od 2012 roku doktorant na kierunku Językoznawstwo na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. Tam w roku akademickim 2012/2013 prowadził kurs metodyki, a w latach 2013/2014 i 2014/2015 kurs dydaktyki nauczania języka angielskiego i był opiekunem praktyk studenckich w Instytucie Filologii Angielskiej KUL. Pozostałe prowadzone przez niego kursy obejmowały praktyczną naukę języka angielskiego w zakresie gramatyki i fonetyki, kurs gramatyki opisowej języka angielskiego w zakresie fonetyki i fonologii, jak i autorski kurs języka angielskiego w bankowości. Wcześniej brał udział w tworzeniu platformy e-learningowej do nauki gramatyki angielskiej.

 

Tworzenie tekstów kreatywnych i nagrań

Jim Rowlands – uczy języka angielskiego jako języka obcego od 23 lat. Posiada tytuł licencjata Językoznawstwa Stosowanego i Filozofii Moralnej Uniwersytetu w Leeds. Jest posiadaczem TEFLA Diploma, nadanego przez the Royal Society of Arts. Posiada bardzo bogate doświadczenie dydaktyczne w sektorze prywatnym i publicznym. Pracował jako nauczyciel dla następujących instytucji: France-Telecom/Orange, Airbus, Suez, Sanogi, Visa, The French Army Training School St Cyr, Gremoble University, Strasbourg Observatory. Jest autorem dwóch publikacji dotyczących unikania typowych błędów językowych w języku angielskim: „My student said, how not to speak English” oraz „Those are two separated by a comma”.

 

Ilustracje wspierające naukę

Katarzyna Wójcik – absolwentka Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2013 r. uzyskała tytuł plastyka, kończąc Lubelską Szkołę Sztuki i Projektowania na kierunku Techniki graficzne. Od 2015 r. działa pod szyldem VIOLET STUDJO – studio graficzne, gdzie zajmuje się projektowaniem graficznym, ilustracją i malarstwem. Specjalizuje się m.in. w tworzeniu ilustracji i fiszek wykorzystywanych do nauki języków obcych. Od 2017 r. pracuje też jako ilustratorka przy produkcji animowanych filmów reklamowych. Od 2011 r. związana jest z Akademickim Radiem Centrum, gdzie raz w tygodniu prowadzi swoją autorską audycję.