Kurs języka polskiego - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Kurs języka polskiego

 

Poziom B1

40 jednostek lekcyjnych

Doświadczeni lektorzy akademiccy

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu

Opis kursu

Kurs obejmuje materiał leksykalno-gramatyczny, wspomagający rozwijanie na poziomie B1 przede wszystkim takich kompetencji językowych, jak: rozumienie tekstów pisanych i poprawność gramatyczna. Biorąc pod uwagę potrzeby osób uczących się języka polskiego na tym właśnie poziomie zaawansowania, przygotowane zostały także ćwiczenia fonetyczne i ortograficzne, których zadaniem jest wspieranie umiejętności w tym zakresie. Multimedialne prezentacje materiału gramatycznego, fonetycznego czy ortograficznego, obok celów nadrzędnych, mają wspomóc rozwijanie kompetencji rozumienia ze słuchu. Opanowanie nowego materiału leksykalnego ułatwiają nie tylko ćwiczenia, ale także towarzyszące wyrazom przejrzyste definicje, a w wielu przypadkach również ciekawe ilustracje. Dostęp do kursu jest całkowicie bezpłatny. Kurs stanowi świetne przygotowanie dla cudzoziemców, chcących rozpocząć kształcenie w murach lubelskich uczelni.

W trakcie 40 lekcji będzie można śledzić losy Igora, który zachęcony przez siostrę Olgę i jej męża Jacka, przyjeżdża z Ukrainy na studia do Lublina i dzięki pomocy Krzyśka – kolegi z akademika, poznaje miasto i bierze aktywny udział w życiu studenckim. Kurs jest bogato ilustrowany, dzięki czemu dużo łatwiej będzie można opanować nowe słownictwo i przy okazji poznać ciekawe miejsca w Lublinie. By przygoda z językiem polskim była jeszcze ciekawsza, na uczestników kursu czekają też zagadki i humorystyczne historyki przedstawione w formie komiksów.

Elementy kursu
Zasady realizacji kursu oraz Certyfikat
Opracowanie merytoryczne kursu