Bioróżnorodność świata zwierząt w krajobrazie rolniczym - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Bioróżnorodność świata zwierząt w krajobrazie rolniczym

Skrócony opis

Bioróżnorodność to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów, które występują we wszystkich ekosystemach. Jednak z powodu coraz większej intensyfikacji oraz profesjonalizacji rolnictwa bioróżnorodność – ulega częściowej degradacji. Dowiedz się, jakie są rodzime rasy zwierząt gospodarskich oraz na czym będzie się opierać bioróżnorodność w przyszłości.

Zagadnienia

1. Definicja i znaczenie bioróżnorodności.
2. Zwierzęta gospodarskie jako element różnorodności
biologicznej.
3. Rodzime rasy zwierząt gospodarskich.
4. Bioróżnorodność przyszłości.

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady