Medycyna i zarządzanie - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Skrócony opis

Organizacja własnego czasu to podstawa efektywnej pracy. Jeśli dążymy do jakichś celów, musimy ułożyć konkretny plan i konsekwentnie do niego dążyć. Warto dowiedzieć się, w jaki sposób można organizować swoją pracę i jak zarządzać tym, co mamy – na przykładzie organizacji pracy w dobrze nam znanych jednostkach medycznych.

Zagadnienia

1. Po co komu wiedza i umiejętności z organizacji i zarządzania?
2. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności menedżerów
w systemie ochrony zdrowia.
3. Jak bawiąc się – uczyć się dobrej organizacji pracy i zarządzania?
4. Usługa zdrowotna – jako efemeryda.
5. Świadczenia zdrowotne jako najlepszy biznes na świecie.

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady