Ocena sprawności funkcjonalnej osób w podeszłym wieku a zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Ocena sprawności funkcjonalnej osób w podeszłym wieku a zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską

Skrócony opis

Co to jest sprawność funkcjonalna, jakie są zasady wykorzystania narzędzi do oceny sprawności funkcjonalnej? Dowiedz się, jak ważna jest umiejętność oceny zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską, a także na czym polega specyfika opieki nad osobami w podeszłym wieku!

Zagadnienia

1. Wprowadzenie w zagadnienie oceny sprawności funkcjonalnej.
2. Narzędzia wykorzystywane do oceny sprawności funkcjonalnej.
3. Wprowadzenie w zagadnienie zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską.
4. Specyfika oceny zapotrzebowania na opiekę osób w podeszłym wieku.
5. Sposoby oceny zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską.
6. Ograniczenia stosowanych narzędzi do oceny.
zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską.

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady