Odnawialne źródła energii – biopaliwa – biogazownie - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Odnawialne źródła energii – biopaliwa – biogazownie

Skrócony opis

Czy wiesz, że spalanie biopaliw nie jest tak szkodliwe jak spalanie innych paliw? Ponadto, estry rzepakowe podczas spalania oddają dokładnie tyle samo dwutlenku węgla, ile podczas wzrostu pobrała roślina! Poznaj inne odnawialne źródła energii, przekonaj się, dlaczego warto w nie inwestować i jakie korzyści dla środowiska niesie ich wykorzystywanie w codziennym życiu.

Zagadnienia

1. Powody zainteresowania odnawialnymi źródłami energii.
2. Sposoby wykorzystania biomasy na cele energetyczne.
3. Fermentacja metanowa jako jedna z metod konwersji biomasy na energię.
4. Naturalne źródła biogazu.
5. Podstawy procesu fermentacji.
6. Warunki fermentacji metanowej.
7. Budowle i budynki wchodzące w skład biogazowni rolniczej.
8. Surowce wykorzystywane w biogazowniach rolniczych.
9. Zagospodarowanie biogazu na cele energetyczne.
10. Postępowanie z masą pofermentacyjną z biogazowni.
11. Możliwości rozwoju biogazowni w Polsce.

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady