Ogrody wertykalne – alternatywna forma zieleni miejskiej - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Ogrody wertykalne – alternatywna forma zieleni miejskiej

Skrócony opis

W dobie silnej urbanizacji poszukuje się takich rozwiązań, które mogą w pewnym zakresie rekompensować tereny zieleni miejskiej, ograniczane nowymi inwestycjami, szczególnie w strefach o funkcjach centrotwórczych. Poznaj wyjątkowy, eksperymentalny ogród wertykalny, który powstał na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, w którym zastosowano aż 20 gatunków roślin!

Zagadnienia

1. Ogród wertykalny – nowatorski pomysł na alternatywną formę zieleni.
2. Zieleń w mieście, a zmiany klimatu i zjawisko miejskiej wyspy ciepła.
3. Zielona ściana – aspekt ekologiczny, estetyczny i dydaktyczny.
4. Technologia zastosowana przy montażu i utrzymaniu ogrodu
w formie zielonej ściany.
5. Badania i pomiary gatunków zastosowanych na zielonej ścianie.

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady