Iwona Beń-Skowronek - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Iwona Beń-Skowronek

  • dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno - Metaboliczną III Katedry Pediatrii

Specjalizuje się w endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz pediatrii.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe

1. Określenie częstości występowania chorób autoimmunizacyjnych towarzyszących cukrzycy typu 1 u dzieci i opracowanie standardu badań profilaktycznych.
2. Określenie częstości występowania zespołów APS w populacji dzieci z cukrzycą typu 1.
3. Wyjaśnienie mechanizmu interakcji limfocytów i tyreocytów w rozwoju autoimmunizacyjnych chorób tarczycy.
4. Opracowanie schematu badań przesiewowych w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy u wcześniaków i dzieci z niską masą urodzeniową.
5. Ocena skuteczności leczenia cukrzycy typu 1 przy pomocy osobistych pomp insulinowych w różnych grupach wiekowych.

Wybrane publikacje naukowe

1. Growth factors in the pathogenesis of retinal neurodegeneration in diabetes mellitus. [Aut.] Iwona Beń-Skowronek. Curr. Neuropharmacol. 2016 vol. 14 nr 8 s. 792-804.
2. Effect of associated autoimmune diseases on type 1 diabetes mellitus incidence and metabolic control in children and adolescents. [Aut.] Aleksandra Krzewska, Iwona Beń-Skowronek*. Biomed Res. Int. [online] 2016 vol. 2016 ID 6219730, s. 1-12.
3. Type III Polyglandular Autoimmune Syndromes in children with type 1 diabetes mellitus. [Aut.] Iwona Beń-Skowronek*, Aneta Michalczyk, Robert Piekarski, Beata Wysocka-Łukasik, Bożena Banecka. Ann. Agric. Environ. Med. 2013 vol. 20 nr 1 s. 140-146.
4. Congenital hypothyroidism – Polish recommendations for therapy, treatment monitoring, and screening tests in special categories of neonates with increased risk of hypothyroidism. (Wrodzona niedoczynność tarczycy – polskie rekomendacje dotyczące leczenia, monitorowania terapii i badania przesiewowego w specjalnych kategoriach noworodków z wysokim ryzykiem niedoczynności tarczycy.) [Aut.] Anna M. Kucharska*, Iwona Beń-Skowronek, Mieczysław Walczak, Mariusz Ołtarzewski, Mieczysław Szalecki, Teresa Jackowska, Andrzej Lewiński, Artur Bossowski. Endokrynol. Pol. 2016 vol. 67 nr 5 s. 536-547.
5. Badania przesiewowe w specjalnych kategoriach noworodków narażonych na wrodzoną niedoczynność tarczycy – rekomendacje Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. (Screening in specific categories of neonates exposed to congenital hypothyroidism.) [Aut.] Iwona Beń-Skowronek*, Anna Kucharska, Maciej Hilczer, Mariusz Ołtarzewski, Mieczysław Szalecki, Mieczysław Walczak, Teresa Jackowska, Andrzej Lewiński, Artur Bossowski. Pediatr. Endocrinol. Diabetes Metab. 2015 t. 21 nr 3 s. 122-126. [Toż Endokrynol. Pediatr. 2016 t.15 nr 2 s. 47-52].

Wykłady i artykuły tego wykładowcy