Aneta Brodziak - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Aneta Brodziak

  • dr Aneta Brodziak
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności

Specjalizuje się w technologia żywności i żywienia, a dokładnie w chemii technologii mleka. Wśród jej obszarów zainteresowań naukowych znajduje się analiza składników bioaktywnych występujących w mleku i produktach mlecznych, a także jakość i produkcja żywności ekologicznej oraz systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.
Wśród najważniejszych osiągnięć naukowych dr Brodziak znajdują się badania potwierdzające fakt, że mleko pozyskiwane z gospodarstw tradycyjnych i certyfikowanych ekologicznych, zwłaszcza w sezonie letnim – stanowi cenne źródło związków biologicznie czynnych, w tym przeciwutleniających, tj. β-laktoglobulina, laktoferyna, witamina E i β-karoten, jak również nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym CLA. Charakterystyczna dla tego surowca jest również wysoka zawartość białek antybakteryjnych (laktoferyny i lizozymu).

Wybrane publikacje naukowe

1. Litwińczuk Z., Król J., Brodziak A., Barłowska J.: Changes of protein content and its fractions in bovine milk from different cow breeds subject to somatic cell count. Journal of Dairy Science, 94, 2, 684-691, 2011.
2. Brodziak A., Król J., Barłowska J., Litwińczuk Z.: Effect of production season on protein fraction content in milk of various breeds of goats in Poland. International Journal of Dairy Technology 67, 3, 305-457, 2014.
3. Król J., Brodziak A., Zaborska A., Litwińczuk Z.: Comparison of whey proteins and lipophilic vitamins between four cow breeds maintained in intensive production system. Mljekarstvo, 67, 1, 17-24, 2017.
4. Brodziak A., Król J., Litwińczuk Z., Zaborska A., Czernecki T.: Effect of storage time under home refrigeration conditions on the quality of opened drinking milk. Mljekarstvo, 67, 4, 283-296, 2017.
5. Brodziak A., Król J., Litwińczuk Z., Barłowska J.: Differences in bioactive protein and vitamin status of milk from certified organic and conventional farms. International Journal of Dairy Technology, 70, 1-12 (doi: 10.1111/1471-0307.12462), 2017.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy