Wojciech Grudziński - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Wojciech Grudziński

  • dr Wojciech Grudziński
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Specjalista w dziedzinach nauk fizycznych i biofizycznych, a także z zakresu fluorescencyjnej i ramanowskiej spektroskopii molekularnej.

Wybrane osiągnięcia naukowe

1. Przekroczenie granicy rozdzielczości w mikroskopii w podczerwieni (do poziomu około 10 nm) z wykorzystaniem systemu mikroskopowego “nano-IR”, dzięki zastosowaniu próbek złożonych z lipidów i białek fotosyntetycznych.
2. Odkrycie metody obrazowania molekularnego w oparciu o efekt foto-termiczny. Opracowana metoda mikroskopii foto-termicznej (PTIM, Photo-Thermal Imaging Microscopy) umożliwia odwzorowanie obiektów molekularnych, bazując na wydzielanym przez nie cieple.
3. Opracowanie metody lokalizacji i orientacji cząsteczek w pojedynczej dwuwarstwie lipidowej – w oparciu o analizę obrazów z mikroskopu czasów życia fluorescencji.

Wybrane publikacje naukowe

1. Grudzinski, W., Nierzwicki, L., Welc, R., Reszczynska, E., Luchowski, R., Czub, J., Gruszecki, W.I., 2017. Localization and Orientation of Xanthophylls in a Lipid Bilayer. Scientific Reports 7. doi:10.1038/s41598-017-10183-7
2. Grudzinski, W., Piet, M., Luchowski, R., Reszczynska, E., Welc, R., Paduch, R., Gruszecki, W.I., 2018. Different molecular organization of two carotenoids, lutein and zeaxanthin, in human colon epithelial cells and colon adenocarcinoma cells. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 188, 57–63. doi:10.1016/j.saa.2017.06.041
3. Grudzinski, W., Sagan, J., Welc, R., Luchowski, R., Gruszecki, W.I., (2016c). Molecular organization, localization and orientation of antifungal antibiotic amphotericin B in a single lipid bilayer. Scientific Reports 6, 32780. doi:10.1038/srep32780
4. Grudzinski, W., Janik, E., Bednarska, J., Welc, R., Zubik, M., Sowinski, K., Luchowski, R., and Gruszecki, W.I. (2016b). Light-Driven Reconfiguration of a Xanthophyll Violaxanthin in the Photosynthetic Pigment-Protein Complex LHCII: A Resonance Raman Study. Journal of Physical Chemistry B 120, 4373–4382.
5. Grudzinski, W., Krzeminska, I., Luchowski, R., Nosalewicz, A., and Gruszecki, W.I. (2016a). Strong-light-induced yellowing of green microalgae Chlorella: A study on molecular mechanisms of the acclimation response. Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts 16, 245–254.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy