Mirosław Karpiński - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Mirosław Karpiński

  • dr hab. Mirosław Karpiński
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Specjalista z zakresu hodowli zwierząt dzikich i towarzyszących oraz radiologii weterynaryjnej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na wykorzystaniu technik obrazowania w ocenie i poprawie dobrostanu zwierząt towarzyszących oraz na neuroetologii. Jednym z najważniejszych osiągnięć naukowych Pana Doktora jest opracowanie i opatentowanie wzoru użytkowego: Karta wstępnej segregacji pacjenta weterynaryjnego.

Wybrane publikacje naukowe

1. Wojtaś J., Karpiński M., Goleman M., Czyżowski P., Drozd L., Tajchman K. (2016): Triage. Karta Wstępnej Segregacji Pacjenta Weterynaryjnego, Med.. Wet. 72 (9):590-592.
2. Karpiński M., Mazurkiewicz T., Drozd L., Goleman M., Czyżowski P. (2013): Wybrane testy behawioralne stosowane za granicą w schroniskach przy adopcji psów. Medycyna Weterynaryjna 69 (7), 411-414.
3. Goleman M. Karpiński M., Czyżowski P., Drozd L. (2015): Litter size variation in Polish selected small dog breeds. Italian Journal of Animal Science, [S.l.], v. 14, n. 3, aug. 2015. ISSN 1828-051X .
4. Borkowski, M Pawłowska, RP Radzki, M Bieńko, I Polkowska, A Belcarz, M Karpiński, T Słowik, Ł Matuszewski, A Ślósarczyk, G Ginalska, “Effect of a carbonated HAP/b-glucan composite bone substitute on healing of drilled bone voids in the tibial metaphysis of rabbits ” Materials Science And Engineering: C, Volume 53C, 2015, Pages 60-67.
5. Karpiński M., Goleman M., Czyżowski P., Tajchman K., Wojtaś J., Różaniecka K., Drozd L. (2016): Kliniczne i behawioralne aspekty użądleń psa domowego przez pszczoły. Med. Weter. 2016, 72 (10), 641-646.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy