Wanda Krupa - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Wanda Krupa

  • dr Wanda Krupa
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Specjalizuje się w etologii zwierząt. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na: reaktywności behawioralnej i fizjologicznej różnych gatunków zwierząt, możliwości poprawy poziomu dobrostanu zwierząt towarzyszących i użytkowych, wpływie behawioru na cechy użytkowe oraz interakcji człowiek-zwierzę na zachowanie zwierząt.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe

1. Opracowanie rozwiązań podnoszących poziom dobrostanu kotów utrzymywanych w warunkach domowych.
2. Możliwość wykorzystywania nowych bodźców węchowych w obniżaniu poziomu stresu.
3. Opracowanie algorytmu postępowania z kotem, podczas wizyty w lecznicy weterynaryjnej.
4. Opracowanie etogramu i budżetu dobowego koni czystej krwi arabskiej.
5. Staż w ramach Fundacji Dekaban – Kanada, University of British Columbia, Vancouver, lipiec-listopad 2008.

Wybrane publikacje naukowe

1. Doświadczenia na zwierzętach i ubój rytualny. Międzyreligijny wymiar Encykliki Laudato siʼ. [AUT.] MARIA TIETZE, WANDA KRUPA, JAROSŁAW KAMIENIAK. Stud. Oecum. 2015 T.15, 81-96, bibliogr.sum., streszcz.
2. Effect of novel visual item on behavioral distress in foals separated from their mothers. [AUT.] MONIKA BUDZYŃSKA, WANDA KRUPA. Med. Weter. 2012 Vol. 68 nr 11, s. 676-679, il., bibliogr., sum.
3. Relation between fearfulness level and maternal behaviour in Arab mares. [AUT.] MONIKA BUDZYŃSKA, WANDA KRUPA. Anim. Sci. Pap. Rep. 2011 Vol. 29 No. 2, s. 119-129, bibliogr., streszcz., sum.
4. Zawartość wybranych biopierwiastków w sierści krów mlecznych w zależności od niektórych parametrów produkcji mlecznej. [AUT.] WANDA KRUPA, MONIKA BUDZYŃSKA. Med. Weter. 2011 Vol. 67 Nr 5, s. 332-334, il., bibliogr., sum.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy