Jacek Kurzepa - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Jacek Kurzepa

  • dr hab. n. med. Jacek Kurzepa
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na biochemii, neurologii, badaniach biomarkerów w chorobach neurologicznych, wolnych aminokwasach w płynach ustrojowych oraz stresie oksydacyjnym.

Wybrane publikacje naukowe

1. Kocot J, Luchowska-Kocot D, Kiełczykowska M, Musik I, Kurzepa J. Does Vitamin C Influence Neurodegenerative Diseases and Psychiatric Disorders? Nutrients. 2017 Jun 27;9(7).
2. Horecka A, Biernacka J, Hordyjewska A, Dąbrowski W, Terlecki P, Zubilewicz T, Musik I, Kurzepa J. Antioxidative mechanism in the course of varicose veins. Phlebology. 2017 Jan 1:268355517721055.
3. Kurzepa J, El-Demerdash FM, Castellazzi M. Matrix Metalloproteinases as a Pleiotropic Biomarker in Medicine and Biology. Dis Markers. 2016;2016:9275204. Epub 2016 Nov 9.
4. Kurzepa J, Szpetnar M, Hordyjewska A, Wątroba S, Gołąb P, Boguszewska-Czubara A. Thrombolytic treatment decreases glutamate/GABA ratio in serum during acute ischaemic stroke: a pilot study. Neurol Res. 2015 Oct;37(10):934-7.
5. Kurzepa J, Kurzepa J, Golab P, Czerska S, Bielewicz J. The significance of matrix metalloproteinase (MMP)-2 and MMP-9 in the ischemic stroke. Int J Neurosci. 2014 Oct;124(10):707-16.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy