Urszula Kusio - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Urszula Kusio

  • dr hab. Urszula Kusio, prof. nadzw. UMCS
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydział Filozofii i Socjologii

Zajmuje się socjologią kultury, komunikacją międzykulturową, dialogiem kultur, teorią i badaniem wielokulturowości, statusem Innego w dobie migracji oraz kulturą popularną.
Autorka i redaktorka 7 książek i ponad 60 artykułów naukowych, między innymi: Kulturowe wyzwania XXI wieku (2005), Polifonia, dialog i zderzenie kultur. Antologia tekstów z komunikacji międzykulturowej (2007), Dialog w komunikacji międzykulturowej. Ideały i rzeczywistość (2011), Komunikacja niewerbalna – płeć i kultura. Wybór zagadnień (2012) czy Labirynty kultury (2015).

Wykłady i artykuły tego wykładowcy