Magdalena Młynarska - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Magdalena Młynarska

  • dr Magdalena Młynarska
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Zakład Ratownictwa Medycznego

Swój obszar zainteresowań naukowych koncentruje przede wszystkim na ratownictwie medycznym, geriatrii oraz gerontologii.

Wybrane publikacje naukowe

1. G.J. Nowicki, M. Młynarska, B. Ślusarska i wsp. The relationship between the value of health and health behaviors in individuals over 65 years of age. Family Medicine & Primary Care Review. 2017; 19; 1: 49-53.
2. M. Młynarska, G.J. Nowicki, E. Rudnicka – Drożak i wsp. Health behaviors of people over 65 years of age and their sociodemographic factors. Gerontologia Polska 2015; 4: 179-185.
3. Nowicki G.J., Ślusarska B., Młynarska M. i wsp. Umiejscowienie kontroli zdrowia a deklarowane zachowania zdrowotne w grupie osób wykonujących zawody medyczne i pozamedyczne. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2017; 1: 38-48.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy