Jerzy Mycka - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Jerzy Mycka

  • dr Jerzy Mycka
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Matematyk, logik i informatyk. W swoich publikacjach zajmuje się matematycznymi podstawami informatyki i teorią obliczalności, filozoficznymi aspektami teorii obliczeń oraz interakcją pomiędzy matematyką a muzyką i teologią. Autor około pięćdziesięciu recenzowanych artykułów, uczestnik wielu międzynarodowych i krajowych konferencji.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe

1. Opracowanie teorii rzeczywistych funkcji rekurencyjnych, opartych na operatorach przejścia granicznego.
2. Ustalenie związków stopnia nieobliczalności z hierarchią pozaskończonych liczb porządkowych.
3. Wskazanie zależności pomiędzy uniwersalnością systemów funkcyjnych a całkowitością składowych tych systemów.
4. Analiza roli wzorców matematycznych w systemie kompozycji muzycznej.

Wybrane publikacje naukowe

1. Mycka, J. Recursively enumerable sets and order types of their enumerations. Reports on Mathematical Logic, 49 (2014), 79-98
2. Costa, J.F, Loff B., Mycka J. A foundation for real recursive function theory, Annals of Pure and Applied Logic, 160 (2009) no. 3, 255-288
3. Mycka, J. Analog Computation and Church’s Thesis in Church’s Thesis after 70 years, eds. A. Olszewski et al., Ontos Verlag, (2006), 331-354
4. Mycka, J. Analog computation beyond the Turing limit. Journal of Applied Mathematics and Computation, 178 (2006), 103-117
5. Mycka, J. Real recursive functions and Baire classes. Fundamenta Informaticae 65(3) (2005), 263-278

Wykłady i artykuły tego wykładowcy