Piotr Oleszczuk - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Piotr Oleszczuk

  • dr Piotr Oleszczuk
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Specjalista z zakresu nauk matematycznych i pokrewnych. Jego zainteresowania koncentrują się m.in. na analizie funkcjonalnej, technologiach informatycznych oraz superkomputerach.
Dr Piotr Oleszczuk zajmuje się również tzw. Drukiem 3D. Jest to proces tworzenia trójwymiarowych, fizycznych przedmiotów na podstawie modelu opracowanego graficznie
w postaci komputerowej wizualizacji. Drukowanie przestrzenne to futurystyczna technologia, będąca ogromną nadzieją dla wielu dziedzin nauki – również medycyny.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy