Krzysztof Olszewski - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Krzysztof Olszewski

  • dr n. med. Krzysztof Olszewski
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

Obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje tętniczą rewaskularyzację tętnic wieńcowych, chirurgię zastawki aortalnej i aorty z uwzględnieniem technik endowaskularnych oraz miniinwazyjne dostępy w kardiochirurgii i operacje hybrydowe.
Tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie parazytologii uzyskał na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w 2003 roku; dziesięć lat później otrzymał tytuł specjalisty w kardiochirurgii. W 2016 roku zaś, wprowadził w Lublinie metodę ministernotomii górnej w leczeniu chirurgicznym wad zastawki aortalnej. Propaguje i rozwija w naszym mieście metody tętniczej rewaskularyzacji mięśnia serca.

Wybrane publikacje naukowe

1. Plasma magnesium concentration in patients undergoing coronary artery bypass grafting. [Aut.] Edyta Kotlińska-Hasiec, Marta Makara-Studzińska, Marek Czajkowski, Ziemowit Rzecki, Krzysztof Olszewski, Adam Stadnik, Jacek Piłat, Beata Rybojad, Wojciech Dąbrowski. Ann. Agric. Environ. Med. 2017 vol. 24 nr 2 s. 181-184, bibliogr. poz. 25.
2. Disturbance in venous outflow from the cerebral circulation intensifies the release of blood-brain barrier injury biomarkers in patients undergoing cardiac surgery. [Aut.] Edyta Kotlińska-Hasiec, Marek Czajkowski, Ziemowit Rzecki, Adam Stadnik, Krzysztof Olszewski, Beata Rybojad, Wojciech Dąbrowski. J. Cardiothorac. Vasc. Anesth. 2014 vol. 28 nr 2 s. 328-335, bibliogr. poz. 63.
3. Trudności diagnostyczne powikłań neurologicznych u pacjenta po operacyjnym leczeniu ostrego rozwarstwienia aorty wstępującej – opis przypadku. (Diagnostic difficulties of neurological complications after surgical treatment of acute ascending aorta dissection – a case report.) [Aut.] Krzysztof Olszewski, Janusz Stążka, Elżbieta Krawczyk, Michał Kozłowicz. Pol. Prz. Chir. 2011 t. 83 nr 2 s. 179-184, bibliogr, [Tekst równol. w jęz. ang.].
4. Circulatory system. [Aut.] [Krzysztof Olszewski]. W: General biology. Ed. by Alicja Buczek. Lublin 2003, Liber, s. 149-157.
5. Molsidomine potentiates the protective activity of GYKI 52466, a non-NMDA antagonist, MK-801, a non-competitive NMDA antagonist, and riluzole against electroconvulsions in mice. [Aut.] Piotr Tutka, Krzysztof Olszewski, Małgorzata Woźniak, Zdzisław Kleinrok, Stanisław J. Czuczwar, Marian Wielosz. Eur. Neuropsychopharmacol. 2002 vol. 12 nr 4 s. 321-326, bibliogr. poz. 36.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy