Agnieszka Polak - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Agnieszka Polak

  • dr Agnieszka Polak
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Zakład Historii Nauk Medycznych

Dr Agnieszka Polak jest historykiem, dlatego w obszarze jej zainteresowań naukowych znajduje się historia medycyny i religii, antropologia kultury oraz synteza historyczna.

Wybrane publikacje naukowe

1. Polityka sanitarna Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego względem robotników w okresie II Rzeczypospolitej. Analiza ilościowa i studia przypadków. [AUT.] AGNIESZKA POLAK, MICHAŁ NADOLNY, ANDRZEJ WRÓBEL. W: Czystość i brud : higiena między wielkimi wojnami (1918-1939). Red. Walentyna Korpalska, Wojciech Ślusarczyk. Bydgoszcz 2017, Dział Wydawnictw Collegium Medicum im. Ludwika Rydygera, s. 103-127, bibliogr, 978-83-946672-5-2.

2. Zygmunt Kramsztyk (1849-1920) – najwybitniejszy filozof nauki wśród polskich okulistów XIX i XX wieku. (Zygmunt Kramsztyk (1849-1920) – the most outstanding medical philosopher among Polish ophthalmologists of the 19th and 20th centuries.) [AUT.] ANDRZEJ GRZYBOWSKI*, AGNIESZKA POLAK, TOMASZ KAZAŁO, JAROSŁAW SAK, KATARZYNA JOŃSKA-SZUSZKIEWICZ. Klin. Ocz. 2016 R. 118 nr 1 s. 78-85, bibliogr. poz. 76, sum.

3. Epidemie a polityka sanitarna w dziewiętnastowiecznym Lublinie. [AUT.] AGNIESZKA POLAK. ANDRZEJ WRÓBEL. W: Czystość i brud : higiena w XIX wieku. Wokół przełomu bakteriologicznego. Red. Walentyna Korpalska, Wojciech Ślusarczyk.. Bydgoszcz 2016, Dział Wydawnictw Collegium Medicum im. Ludwika Rydygera, s. 41-59, bibliogr, 978-83-943177-4-4.

4. Emanuel Emeryk Machek (1852-1930) – twórca Kliniki Okulistycznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego. (Emanuel Emeryk Machek (1852-1930) – founder of department of ophthalmology at the University of Lviv.) [AUT.] AGNIESZKA POLAK, ANDRZEJ GRZYBOWSKI, MAREK RĘKAS, ROBERT REJDAK. Klin. Ocz. 2015 R. 117 nr 1 s. 56-64, bibliogr. poz. 52, sum.

5. Medycyna i polityka w życiorysach Kazimierza Noiszewskiego, Józefa Piłsudskiego, Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, Felicjana Sławoja-Składkowskiego. (Medicine and politics in the lives of Kazimierz Noiszewski, Józef Piłsudski, Bolesław Wieniawa-Długoszowski and Felicjan Sławoj-Składkowski.) [AUT.] AGNIESZKA POLAK, ROBERT REJDAK, DAMIAN CZEPITA, MAREK RĘKAS, ANDRZEJ WRÓBEL. Pom. J. Life Sci. 2015 vol. 61 nr 3 s. 352-360, bibliogr. poz. 37, sum.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy