Aneta Ptaszyńska - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Aneta Ptaszyńska

  • dr Aneta Ptaszyńska
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydział Biologii i Biotechnologii

Zajmuje się badaniami dotyczącymi nosemozy – groźnej choroby pszczoły miodnej.
Prowadzi także prace eksperymentalne nad substancjami syntetycznymi i naturalnymi, które mogłyby stać się podstawą środków zwalczających nosemozę i poprawiających kondycje pszczół. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, a wyniki jej badań stały się podstawą trzech zgłoszeń patentowych i wielu publikacji naukowych.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe

1. Laureat indywidualnego grantu naukowego finansowanego ze środków EU: GB-TAF-7137: Pinning down Francis Walker’s Insects with the first zoological epitypes. SYNTHESYS Project funding, Access Call 4, 13 October 2016, under a funding contract from the European Commission’s Infrastructure Action.
2. Przyznanie w 2017 r. tytułu „Kobieta na medal”, do którego została nominowana ze strony Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za działalność naukową. Nagroda jest przyznawana przez Gazetę Wyborczą w Lublinie przy udziale Miasta Lublin, reprezentowanego przez Prezydenta Krzysztofa Żuka jako partnera akcji.
3. Zgłoszenie patentowe nr P.423363. Aneta A. Ptaszyńska, Wanda Małek, Grzegorz Borsuk, Mirosław Grzęda, Magdalena Wicha, Artur Pachla w 2017 r. Szczepy bakterii z rodzajów Lactobacillus i Fructobacillus wyizolowane z przewodu pokarmowego pszczół miodnych do zastosowania w zwalczaniu i zapobieganiu chorób pszczół oraz preparaty probiotyczne na bazie takich szczepów bakterii.
4. Zgłoszenie patentowe nr P.415155. Aneta A. Ptaszyńska, Grzegorz Borsuk, Daniel Załuski, Małgorzata Cytryńska, Wiesław Mułenko, Agnieszka Zdybicka-Barabas w 2015 r. Preparaty roślinne do zastosowania w leczeniu nosemozy u pszczół i poprawy ich odporności.
5. Zgłoszenie patentowe nr P.408774. M. Trytek, A. Ptaszyńska, D. Gryko, G. Borsuk w 2014 r. Preparat do zastosowania w leczeniu mikrosporydioz, zwłaszcza nosemozy u pszczół.

Wybrane publikacje naukowe

1. Ptaszyńska A.A., Paleolog J., Borsuk G. 2016. Nosema ceranae Infection Promotes Proliferation of Yeasts in Honey Bee Intestines. PLoS ONE 11(10): e0164477. doi:10.1371/journal.pone.0164477.
2. Ptaszyńska A.A., Borsuk G., Zdybicka-Barabas A., Cytryńska M., Małek W. 2016. E-pub 2015. Are commercial probiotics and prebiotics effective in the treatment and prevention of honeybee nosemosis C? Parasitology Research, 115(1): 397-406, DOI: 10.1007/s00436-015-4761-z.
3. Ptaszyńska A.A., Borsuk G., Mułenko W., Demetraki-Paleolog J. 2014. Differentiation of Nosema apis and Nosema ceranae spores under Scanning Electron Microscopy (SEM). Journal of Apicultural Research, 53(5): 537-544, DOI: 10.3896/IBRA.1.53.5.02.
4. Ptaszyńska A.A., Borsuk G., Woźniakowski G., Gnat S., Małek W. 2014. Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assays for rapid detection and differentiation of Nosema apis and N. ceranae in honeybees. FEMS Microbiology Letters. 357 (1) 40–48, doi: 10.1111/1574-6968.12521.
5. Ptaszyńska A.A., Mułenko W. 2013. Selected aspects of the structure, development, taxonomy and biology of microsporidian parasites belonging to the genus Nosema. Medycyna Weterynaryjna (Veterinary Medicine – Science and Practice), 69 (12), 716-726.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy