Robert Rejdak - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Robert Rejdak

  • prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

Specjalista w dziedzinie okulistyki. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień dotyczących farmakologii, a także neuroprotekcji i neurodegeneracji siatkówki, chirurgii oka, najnowszych technik obrazowania gałki ocznej, leczenia urazów oka oraz chorób rzadkich oczu.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe

1. Badania nad skutecznością i zastosowaniem citikoliny w jaskrze.
2. Badania nad rolą kwasu kynureninowego w fizjologii i patofizjologii narządu wzroku.
3. Zastosowanie najnowszych rozwiązań w chirurgii oka (soczewka Schariotha, witrektomia hybrydowa).
4. ESASO – współpraca z Europejską Szkołą Zaawansowanych Studiów w dziedzinie okulistyki – Dyrektor do spraw szkolenia praktycznego.
5. Włączenie Kliniki Okulistyki Ogólnej do Europejskiej Sieci Ośrodków Referencyjnych w dziedzinie chorób rzadkich oczu.

Wybrane publikacje naukowe

1. Citicoline: A food beneficial for patients suffering from or threated with glaucoma. [Aut.] Paweł Grieb*, Anselm Jünemann, Marek Rękas, Robert Rejdak. Front. Aging Neurosci. [online] 2016 vol. 8 [brak nr] s. 1-11, [art. nr] 73.
2. lysophosphatidic Acids And Autotaxin In Retinal Vein Occlusion. [Aut.] Ivanka Dacheva, Christoph Ullmer, Karolina Cegłowska, Everson Nogoceke, Guido Hartmann, Stephan Müller, Robert Rejdak, Katarzyna Nowomiejska, Michael Reich, Matthias Nobl, Tamer Tandogan, Florian T. Kretz, Gerd U. Auffarth, Michael J. Koss*. Retina 2016 vol. 36 nr 12 s. 2311-2318.
3. Vancomycin in infusion during vitrectomy in surgical treatment of acute postoperative and posttraumatic endophthalmitis. [Aut.] Robert Rejdak, Tomasz Chorągiewicz, Agnieszka Kalinowska, Michael J. Koss, Piotr Książek, Joanna Moneta-Wielgos, Ryszard Maciejewski, Anselm G. Jünemann, Katarzyna Nowomiejska*. BMC Infect. Dis. [online] 2016 vol. 16 [brak nr] [art. nr] 496, s. 1-9.
4. Effects of tryptophan, kynurenine and kynurenic acid exerted on human reconstructed corneal epithelium in vitro. [Aut.] Anna Matysik-Woźniak*, Roman Paduch, Waldemar A. Turski, Ryszard Maciejewski, Anselm G. Jünemann, Robert Rejdak. Pharmacol. Rep. 2017 vol. 69 nr 4 s. 722-729.
5. Systemic inflammatory response syndrome in the course of status epilepticus: 7-year, two-center observational study. [Aut.] Sebastian Szklener, Agnieszka Korchut, Magdalena Godek, Luiza Balicka-Adamik, Dariusz Bielecki, Robert Rejdak, Konrad Rejdak*. Epilepsy Res. [online] 2017 vol. 137 [brak nr] s. 53-55.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy