Jolanta Rodzoś - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Jolanta Rodzoś

  • dr Jolanta Rodzoś
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Specjalistka z zakresu dydaktyki geografii oraz geografii społecznej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na historii nauki, geografii miast, procesach tożsamościowych, zjawiskach turystycznych w przestrzeni miejskiej oraz przemianach edukacji geograficznej.

Wybrane publikacje naukowe

1. Harasimiuk K., Rodzoś J., 2007., Poland. Nature and Man, Wyd. UMCS, Lublin, s.310.
2. Rodzoś J., Wojtanowicz J., 2011, Położenie geopolityczne Lublina w kontekście rozwoju miasta [w:] Koncepcje i problemy badawcze geografii, red. Marciniak K., Sikora K., Sokołowski D., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
3. Rodzoś J., 2012: The geographical foundations of cultural identity in contemporary Lublin. Analecta Archeologica Ressoviensia 7, 1-28.
4. Rodzoś J., Wesołowska M., 2016, Metropolitan aspirations of cities in East Poland during the process of their development. Environmental & Socio-economic Studies. Volume 4, Issue 1, Pages 35–52.
5. Rodzoś J., 2016, Terrorism as a threat to Tourism [w:] NATO Science for Peace and Security, series D: Information and Communication Security, vol. 47, Meeting Security Challenges through Data Analytics and Decision Support, s. 114-122.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy