Anna Sawicka - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Anna Sawicka

  • mgr inż. Anna Sawicka
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Specjalizuje się w architekturze i urbanistyce. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na urbanistyce, planowaniu przestrzennym, miastach zrównoważonych, rewitalizacji, transporcie i komunikacji, planowaniu zorientowanym społecznie oraz projektowaniu przestrzeni publicznych.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe

1. Prelegentka konferencji naukowych o tematyce urbanistycznej w Polsce i Europie.
2. Współorganizatorka konferencji naukowych oraz wystaw projektów dyplomowych absolwentów Gospodarki Przestrzennej.
3. Współautorka projektu unijnego Leonardo Da Vinci pt. „Młodzi, mobilni architekci w pogoni za innowacją i rozwojem”.
4. Wyróżnienie pracy dyplomowej inżynierskiej pt. „Projekt adaptacji i rozbudowy oranżerii w Lubartowie na restaurację z częścią wystawową” w konkursie na najlepszy dyplom inżynierski 2010 organizowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich.
5. Doświadczenie projektowe w zakresie architektury i urbanistyki w pracowniach w Polsce i Hiszpanii.

Wybrane publikacje naukowe

1. Sawicka A. H. 2017. Podejścia marketingowe w planowaniu miasta zwartego. Barometr regionalny. Analizy i prognozy. tom 16, nr 2. str. 115-127. ISSN 1644 – 9398.
2. Sawicka A. H., Filipowicz M., 2014. Rola obszarów chronionych w kształtowaniu struktury miasta oraz ich wpływ na jakość życia miejskiego. Zeszyty naukowe ALMAMER, nr 4(73), S.237-252, Warszawa. ISSN 2299-5722.
3. Sawicka A. H. 2015. Influence of public spatial planning on the quality of life [w:] Sawicki B. (red.) Promotion of healthy lifestyle in European Countries. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, s. 187-200. ISBN 978-83-942111-1-0.
4. Sawicka A. H., Janicka J. 2013. Zagospodarowanie przestrzenne i estetyka jako nieodzowny element obszarów i obiektów uzdrowiskowych. Biuletyn “Jadę do wód w…”. Nr ½.
5. Ołdytowski T. G., Sawicka A. H., 2014, Planowanie przestrzeni publicznej w granicach obszaru Natura 2000 na przykładzie Leśnego Parku Uzdrowiskowego w Supraślu [w:] Sawicki B., Harasimiuk M. (red.) Rola obszarów chronionych w rozwoju edukacji, turystyki i gospodarki. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, s.235-247. ISBN 978-83-64691-07-2.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy