Krystyna Skalicka-Woźniak - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Krystyna Skalicka-Woźniak

  • dr hab. n. farm. Krystyna Skalicka-Woźniak
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na fitochemii, farmakognozji, lekach roślinnych i chromatografii.

Najważnijesze osiągnięcia naukowe

1. Powołanie na stanowisko Sekretarza Głównego międzynarodowego towarzystwa Phytochemical Society of Europe (2017).
2. Nagrody naukowe I stopnia – Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcie naukowe w postaci pracy doktorskiej oraz Ministra Zdrowia za osiągniecie będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (2009 i 2015).
3. Powołanie na stanowisko Edytora (Subject Editor) w czasopiśmie Phytochemistry Letters (2014)
4. Publikacja obszernego opracowania naukowego w postaci art. przeglądowego w czasopiśmie Natural Products Reports, dotyczącego kompleksowego spojrzenia na izolację metabolitów aktywnych biologicznie z materiału roślinnego z zastosowaniem chromatografii przeciwprądowej. Jest to jedyne dotychczas tak kompleksowe opracowanie (2015).
5. Skuteczność w pozyskiwaniu grantów krajowych, jak i międzynarodowych w charakterze kierownika i głównego wykonawcy, a także grantów promotorskich dla doktorantów jako opiekun naukowy.

Wybrane publikacje naukowe

1. I.E. Orhan, F.S. Senol, S. Shekfeh, K. Skalicka-Woźniak, E. Banoglu. Pteryxin – A promising butyrylcholinesterase-inhibiting coumarin derivative from Mutellina purpurea. Food Chem. Toxicol. 2017, 109, 970-974.
2. K. Skalicka-Woźniak, A. Grzegorczyk, Ł. Świątek, M. Walasek, J. Widelski, B. Rajtar, M. Polz-Dacewicz, A. Malm, H.O. Elansary. Biological activity and safety profile of the essential oil from fruits of Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier (Apiaceae). Food Chem. Toxicol. 2017, 1109, 820-826.
3. K. Skalicka-Woźniak, T. Mroczek, M. Walasek, K. Głowniak. Efficient Isolation of Dihydropyranocoumarins and simple coumarins from Mutellina purpurea fruits. Planta Medica 2016, 82, 1105-1109.
4. K. Skalicka-Woźniak, I. Garrard: A comprehensive classification of solvent systems used for natural product purifications in countercurrent and centrifugal partition chromatography. Nat. Prod. Rep. 2015, 32, 1556-1561.
5. M. Walasek, A. Grzegorczyk, A. Malm, K. Skalicka-Woźniak: Bioactivity-guided isolation of antimicrobial coumarins from Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier (Apiaceae) fruits by high-performance counter-current chromatography. Food Chem. 2015, 186, 133-138.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy