Anna Sokołowska - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Anna Sokołowska

  • mgr Anna Sokołowska
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Pracownia Kosmetologii i Medycyny Estetycznej

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na naukach o zdrowiu, edukacji społecznej, gerontologii i geriatrii, wizażu, kosmetologii, psychowizażu, poprawie jakości życia i zagadnieniach związanych z samooceną.

Wybrane publikacje naukowe

1. Praca nad wizerunkiem jako czynnik wpływający na poprawę jakości życia i samoocenę – nowe ujęcie w kształceniu kosmetologów, autorzy: Anna Sokołowska, Marian Jędrych, Iwona Jazienicka, Agnieszka Barańska, Bartłomiej Drop, Iwona Staniewska, Pol.J.Cosmetol.2017 t.20 nr2 s. 138-142, bibliogr. sum.
2. Wpływ rozwiązań z zakresu kosmetologii na poprawę jakości życia osób starszych wiekiem, autorzy: Anna Sokołowska, Marian Jędrych, Magdalena Bogdan, Małgorzata Dziedzic, Joanna Piechowska, Iwona Jazienicka, Agnieszka Barańska, w: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny, t. 3. Red. Elżbieta Krajewska- Kułak, Cecylia R. Łukaszczuk, Jolanta Lewko, Wojciech Kułak, Białystok 2017, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, s. 462-470, bibliogr, [CD-ROM], 978-83-944852-5-2.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy