Bartosz Sołowiej - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Bartosz Sołowiej

  • dr hab. inż. Bartosz Sołowiej
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Specjalizuje się w technologii mleczarstwa oraz właściwościach funkcjonalnych żywności.
Zajmuje się głównie wykorzystaniem białek i polisacharydów do poprawy właściwości funkcjonalnych wybranych produktów spożywczych oraz projektowaniem nowych wyrobów, ze szczególnym uwzględnieniem żywności dla sportowców oraz osób aktywnych fizycznie.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe

1. Pełnomocnik Rektora ds. Innowacji.
2. Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (PTTŻ).
3. Absolwent prestiżowego programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (USA).
4. Stypendysta Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver (Kanada) oraz Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie (Izrael).
5. Autor wielu publikacji naukowych z tzw. Listy Filadelfijskiej.
6. Uczestnik wielu międzynarodowych i krajowych programów szkoleniowych dotyczących żywności i żywienia oraz suplementacji diety, m.in.: „Food and Consumer” – Uniwersytet Corvinusa w Budapeszcie (Węgry), „Agriculture – raw materials for industry” – Uniwersytet Przyrodniczy w Wiedniu (Austria), „Safety in the Agro-Food Chain” – Uniwersytet w Gandawie (Belgia).
7. Od 2009 roku międzynarodowy wykładowca (Hiszpania, Grecja, Francja, Turcja, Holandia, Litwa, Estonia, Czechy) z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka w ramach programu Erasmus Teaching Staff Mobility.

Wybrane publikacje naukowe

1. Sołowiej, B., Dylewska, A., Kowalczyk, D., Sujka, M., Tomczyńska-Mleko, M., Mleko, S. “The effect of pH and modified maize starches on texture, rheological properties and meltability of acid casein processed cheese analogues”. European Food and Research Technology, 2016, 242(9): 1-10.
2. Królczyk, J.B., Dawidziuk, T., Janiszewska-Turak, E., Sołowiej, B. “The use of whey and whey preparations in the food industry – a review”. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2016, 66(3): 157-166.
3. Mierczyńska, J., Cybulska, J., Sołowiej, B., Zdunek, A. “Effect of Ca2+, Fe2+ and Mg2+ on rheological properties of new food matrix made of modified cell wall polysaccharides from apple”. Carbohydrate Polymers, 2015, 133: 547-555.
4. Sołowiej, B., Glibowski, P., Muszyński, S., Wydrych, J., Gawron, A., Jeliński. T. “The effect of fat replacement by inulin on the physicochemical properties and microstructure of acid casein processed cheese analogues with whey protein polymers”. Food Hydrocolloids, 2015, 44: 1-11.
5. Sołowiej, B., Cheung, I.W.Y., Li-Chan E.C.Y. “Texture, rheology and meltability of processed cheese analogues prepared using rennet or acid casein with or without added whey proteins”. International Dairy Journal, 2014, 37: 87-94.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy