Arkadiusz Michał Stasiak - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Arkadiusz Michał Stasiak

  • dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. nadzw. KUL
  • Katolicki Uniwersytet Lubelsi Jana Pawła II
  • Wydział Nauk Humanistycznych

Zatrudniony w Katedrze Historii XVI-XVIII wieku. Pełni funkcję Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Nauk Humanistycznych. Redaktor naczelny „Roczników Humanistycznych KUL” (zeszyt Historia). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na historii idei i wartości związanych z władzą oraz aktywnością polityczną, a także na teorii cywilizacji, kulturze polskiej czasów nowożytnych, studiach z zakresu staropolskiej wiedzy przyrodniczej i relacjach pomiędzy kulturą i naturą, turystyce kulturowej, współczesnej metodologii historii oraz filozofii historii.

Wybrane publikacje naukowe

1. Ideał monarchy w pismach Marcina Kromera, Warmińska Kuria Metropolitalna, Olsztyn 2003, ss. 145.
2. Patriotyzm w myśli konfederatów barskich, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2005, ss. 192.
3. Miejskość i szlacheckość. Kontrfaktyczna interpretacja nowożytnej historii Lublina, Werset, Lublin 2012, ss. 148.
4. Teoria władzy monarszej czasów stanisławowskich. Studium idei, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 545.
5. Podróże kulturowe, seria Turystyka kulturowa, t. 1, Lublin, Werset, 2015, s. 143. (wspólnie z Michałem Czornakiem i Dariuszem Wajsem).

Wykłady i artykuły tego wykładowcy