Ernest Stawiarz - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Ernest Stawiarz

  • dr inż. Ernest Stawiarz
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Katedra Botaniki

Specjalizuje się w dziedzinie ogrodnictwa oraz w botanice stosowanej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na szeroko pojętych naukach weterynaryjnych, rolniczych i leśnych, w szczególności na: botanice stosowanej, botanice pszczelarskiej, analizie pyłkowej produktów pszczelich (miód, pierzga, obnóża pyłkowe), określaniu wartości pożytkowej różnych gatunków roślin (wydajność pyłkowa i nektarowa), a także wpływie owadów zapylających na zawiązanie owoców i nasion.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe

1. Opracowanie źródeł pożytku nektarowego Wyżyny Sandomierskiej na podstawie analizy pyłkowej miodów.
2. Uczestnictwo w projekcie badawczym w ramach Biostrateg III w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju pt. „Zintegrowana strategia dla reaktywacji polskiej hodowli pszenicy heterozyjnej” (numer projektu 343665).
3. Współpraca naukowa z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, mająca na celu określenie preferencji pokarmowych owadów zapylających.

Wybrane publikacje naukowe

1. Stawiarz E., Wróblewska A. 2010. Melissopalynological analysis of multifloral honeys from the Sandomierska Upland area of Poland. Journal of Apicultural Science, 54 (1): 65-75.
2. Wróblewska A., Stawiarz E. 2012. Flowering of two Arctium L. species and their significance as source of pollen for visiting insects. Journal of Apicultural Research, 51 (1): 78-84. DOI: 10.3896/IBRA.1.51.1.10.
3. Wróblewska A., Stawiarz E. 2015. Botanical Characteristics of Polish Honeys from Natura 2000 Habitats. Journal of Apicultural Science, 59 (1): 39-49. DOI: 10.1515/jas-2015-0003 .
4. Stawiarz E., Wróblewska A. 2016. Flowering phenology of Weigela florida Bunge and the effect of color change in its flowers on the behavior of visiting insects. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus, 15 (3): 45-57.
5. Filipiak M., Kuszewska K., Asselman M., Denisow B., Stawiarz E., Wojciechowski M., Weiner J. 2017. Ecological stoichiometry of the honeybee: Pollen diversity and adequate species composition are needed to mitigate limitations imposed on the growth and development of bees by pollen quality. PLoS ONE, 12 (8): 1-31. DOI: 10.1371/journal.pone.0183236.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy