Dariusz Wójcik - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Dariusz Wójcik

  • mgr inż. Dariusz Wójcik
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Specjalista w takich dziedzinach nauki, jak heliofizyka i astrofizyka.
Jego zainteresowania koncentrują się m.in. na metodach numerycznych, fizyce plazmy, heliofizyce i astrofizyce.
Jego najważniejszym osiągnięciem naukowym jest opracowanie dwu-płynowego kodu numerycznego JOANNA, pozwalającego na symulacje numeryczne częściowo zjonizowanej plazmy. Kod umożliwia także dogłębne zbadanie procesów odpowiedzialnych za generację i przyspieszanie wiatru słonecznego oraz ogrzewanie korony słonecznej.

Wybrane publikacje naukowe

1. A.K. Srivastava, J. Shetye, K. Murawski, J. G. Doyle, M. Stangalini, E. Scullion, T. Ray, D. Wójcik, B. N. Dwivedi, High-frequency torsional Alfvén waves as an energy source for coronal heating, Scientific Reports – Nature 7, 43147-43153 (2017).
2. D.Wójcik, K.Murawski, Z.Musielak, P.Konkol, A.Mignone,Numerical simulations of torsional Alfven waves in the axi-symmetric solar magnetic flux tubes, Solar Phys. 292, 31-44, (2017).
3. B. Kuźma, K. Murawski, P. Kayshap, D. Wójcik, A.K. Srivastava, B.N. Dwivedi Two-fluid numerical simulations of solar spicules, Astrophys. J. 849, 78 (2017).

Wykłady i artykuły tego wykładowcy