Jerzy Ziętek - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Jerzy Ziętek

  • dr Jerzy Ziętek
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych

Specjalista z zakresu chorób bydła, chorób zwierząt nieudomowionych oraz użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych. Obszar jego zainteresowań naukowych koncentruje się wokół chorób zakaźnych zwierząt nieudomowionych oraz immunologii bezkręgowców.
Jednym z najważniejszych osiągnięć naukowych Doktora jest uzyskanie patentu na przyżyciowe pobieranie hemolimfy ślimaków C. aspersum maxima (patent P.410296).

Wybrane publikacje naukowe

1. Detection of Mycobacterium marinum, M. peregrinum, M. fortuitum and M. abscessus in aquarium fish. KRZYSZTOF PUK, TOMASZ BANACH, AGATA WAWRZYNIAK, ŁUKASZ ADASZEK, JERZY ZIĘTEK, STANISŁAW WINIARCZYK, LESZEK GUZ.J. Fish Dis. 2017 ARTICLE IN PRESS 1-4.
2. Clinical assessment of the anti-cancer activity of the capsaicin-containing habanero pepper extract in dogs: a preliminary study. ŁUKASZ ADASZEK, DAGMARA GADOMSKA, MARTA STANIEC, DOROTA KRASUCKA, MARCIN GOŁYŃSKI, PAWEŁ ŁYP, JERZY ZIĘTEK, DOROTA RÓŻAŃSKA, MACIEJ ORZELSKI, ANNA ŚMIECH, STANISŁAW WINIARCZYK. Med. Weter. 2017 Vol. 73 Nr 7 404-411.
3. Nowa metoda przyżyciowego pobierania hemolimfy wraz z ustaleniem norm fizjologicznych wybranych parametrów biochemicznych hemolimfy ślimaków Cornu aspersum. JERZY ZIĘTEK, LESZEK GUZ, KINGA PANASIUK, STANISŁAW WINIARCZYK, ŁUKASZ ADASZEK. Med. Weter. 2017 Vol. 73 Nr 6, 366-369.
4. Application of matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry for identification of coagulase-negative staphylococci isolated from milk of cows with subclinical mastitis. TOMASZ BANACH, MARIOLA BOCHNIARZ, PAWEŁ ŁYP, ŁUKASZ ADASZEK, WŁADYSŁAW WAWRON, BARBARA FURMAGA, MACIEJ SKRZYPCZAK, JERZY ZIĘTEK, STANISŁAW WINIARCZYK.Pol. J. Vet. Sci.2016 Vol. 19 No. 3, 627-632.
5. Ocena działania przeciwnowotworowego ekstraktu z papryczek habanero, zawierającego kapsaicynę, w stosunku do wybranych linii komórek nowotworowych psów – in vitro(The evaluation of antitumor effect of the of hot pepper extract containing capsaicin against selected canine tumor cell lines – in vitro). ŁUKASZ ADASZEK, OLGA SŁABCZYŃSKA, MARCIN GOŁYŃSKI, PAWEŁ ŁYP, DAGMARA GADOMSKA, JERZY ZIĘTEK, DOROTA RÓŻAŃSKA, MACIEJ ORZELSKI, ANNA ŚMIECH, WOJCIECH ŁOPUSZYŃSKI, STANISŁAW WINIARCZYK.Weterynaria 2016 Nr 7-8, 22-29.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy