Organizatorzy Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Lubelskie Wirtualne Dni Nauki to wspólna inicjatywa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Politechniki Lubelskiej oraz Urzędu Miasta Lublin.

Organizator główny:

Organizatorzy:

 

 

 

Partner: