Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Mapa niedostępna

Data/Czas
Data - 12/09/2019 - 15/09/2019
Cały dzień


W dniach 12-14 września br. w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbywa się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. “Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra” Konferencja towarzyszy obchodom Jubileuszu 50-lecia Akademickiego Kształcenia Pielęgniarek w Polsce. To właśnie w Lublinie, na ówczesnej Akademii Medycznej, w 1973 roku odbyło się pierwsze dyplomatorium magistrów pielęgniarstwa w Polsce. Wydział Pielęgniarstwa, oferujący pielęgniarkom wykształcenie magisterskie był jedynym wówczas w bloku krajów socjalistycznych i drugim w Europie.

Celem Konferencji jest prezentacja dorobku naukowego pielęgniarek polskich w kontekście dorobku pielęgniarstwa światowego, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk oraz wzmocnienie współpracy międzynarodowej.

W programie Konferencji znalazło się blisko 190 prezentacji, w tym wykłady, które wygłoszą zaproszeni eksperci pielęgniarstwa reprezentujący ośrodki akademickie z 10 państw, oraz krótkie doniesienia z badań w postaci prezentacji posterowych. W ofercie konferencji znajduje się ponadto osiem specjalistycznych warsztatów edukacyjnych, wśród których znalazły się warsztaty zarówno dla pielęgniarek pracujących z pacjentem, dla pielęgniarek zaangażowanych w proces edukacji zawodowej, jak i tych podejmujących prace badawcze.

W dniu 12 września, w obchodach Jubileuszu Akademickiego Kształcenia Pielęgniarek w Polsce weźmie udział ponad 450 uczestników ze wszystkich ośrodków akademickich kształcących pielęgniarki w Polsce, dziekani wydziałów nauk o zdrowiu z Polski oraz blisko 40 akademików ze świata (USA, Wielka Brytania, Irlandia, Finlandia, Hiszpania, Słowenia, Serbia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czechy).

Strona WWW konferencji: https://polishnursingresearch.umlub.pl/