Patroni Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Lubelskie Wirtualne Dni Nauki otrzymały patronat honorowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego, Prezydenta Miasta Lublin – dr. Krzysztofa Żuka i Lubelskiego Kuratora Oświaty – Teresy Misiuk.

 

 

Patronat medialny nad wydarzeniem obejmą Serwis Nauka w Polsce – PAP, Forum Akademickie, Miesięcznik Cogito, Polskie Radio Lublin, Akademickie Radio Centrum Lublin oraz Telewizja Akademicka TV UMCS.