Sponsorzy Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wydarzenie dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Do pozostałych sponsorów należą Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., PZU i Santander Universidades.