Akademicki Lublin 2050 - konkurs - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Bujna wyobraźnia to Twoje drugie imię? Często rozmyślasz o przyszłości? Wyobraź sobie akademicki Lublin za 30 lat zdobądź atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Konkurs Akademicki Lublin 2050 skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów, którzy chcą pochwalić się swoją twórczością oraz mają pomysł na studencką przyszłość!

Narysuj, nagraj lub opisz jak Twoim zdaniem za trzydzieści lat będzie wyglądało studenckie życie w Lublinie. Oceniane będą: kreatywność, estetyka wykonania i oryginalne przedstawienie tematu. Pracę konkursową należy zamieścić na platformiewww.becas-santander.com/pl.

Zgłoszenia do uczestnictwa przyjmowane są indywidualnie.

Wyłonieni przez komisję konkursową zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 3000 zł!

Zgłoszenia na konkurs będą przyjmowane od 07.09.2020 do 20.09.2020. Wyniki zostaną ogłoszone 24.09.2020 podczas Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki.

Partnerem konkursu jest Santander Universidades.