Wystartowały Lubelskie Wirtualne Dni Nauki - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Serdecznie zapraszamy do udziału w Lubelskich Wirtualnych Dniach Nauki, które rozpoczęły się dzisiaj o godzinie 9:00 – transmisja wydarzenia na portalu www.lui.lublin.eu

Lubelskie Wirtualne Dni Nauki to innowacyjny i unikatowy na skalę ogólnopolską projekt zorganizowany dzięki współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Politechniki Lubelskiej oraz Urzędu Miasta Lublin. Poprzez tego rodzaju inicjatywę uczelnie publiczne i Miasto Lublin pragną ukazać znaczenie nauki i odkryć naukowych dla rozwoju gospodarki regionu, kraju i świata oraz poprawy życia mieszkańców, zintegrować społeczność lokalną ze środowiskiem naukowym i twórczym, rozbudzić ciekawość poznawczą i rozwinąć zainteresowanie nauką wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także zaprezentować osiągnięcia i działania poszczególnych uczelni na polu walki z wirusem SARS-CoV-2.

Lubelskie Wirtualne Dni Nauki są wydarzeniem w formie wirtualnej, przeznaczonym dla szerokiego grona adresatów, bez względu na płeć, narodowość czy wiek. Przedsięwzięcie skierowane jest do odbiorców krajowych i międzynarodowych, którzy posługują się językiem polskim i angielskim, m.in. przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów, nauczycieli, rodziców, przedsiębiorców, samorządowców, osób starszych oraz osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Podczas tego nietuzinkowego wydarzenia, dziś oraz jutro (22-23.09.2020r.) prezentowane są polsko- i anglojęzyczne projekty z zakresu szeroko rozumianej nauki, nowych technologii, sztuki i kultury. Część naukowa obejmuje niezwykle ciekawe tematy i zjawiska. Znajdą się wśród nich m.in.: pogoda kosmiczna, bioróżnorodność w otoczeniu człowieka, zjawisko szumu informacyjnego oraz kwestie zdrowia psychicznego. Natomiast w module poświęconym „Sztuce i Kulturze” ukazane zostaną dokonania lubelskich uczelni i Miasta Lublin w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

Z kolei już w ten czwartek (24.09.2020 r.) odbędą się Wirtualne Drzwi Otwarte skierowane w szczególności do kandydatów na studia. Tego dnia UMCS, KUL, UP, UM, PL oraz Urząd Miasta Lublin pokażą jakie przyszłościowe kierunki prowadzone są na uczelniach, w jakich interesujących badaniach biorą udział studenci, a także co żacy mogą robić poza nauką. Uczestnicy będą mogli również wysłuchać success stories absolwentów z każdej ze szkół wyższych. Dostępne będą także livechaty z przedstawicielami każdej z uczelni. Osoby zainteresowane będą mogły uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania w językach: polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Program zawiera około 30 godzin emisji online obejmujących około 90 projektów z zakresu nauki, nowych technologii, sztuki i kultury. W ramach LWDN min. 40 % projektów zostało zrealizowanych w języku angielskim. Są to projekty, które zostaną wyemitowane w szczególności drugiego dnia w modułach „Science and New technology” oraz „Art and Culture”. Duża część projektów została zrealizowana z myślą o osobach niepełnosprawnych i posiada również transkrypcję.

Podczas pierwszego dnia Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki w module „Nauka i nowe technologie” napisy w języku polskim posiadają następujące projekty:

 • prof. dr Stefaan Poedts – Katedra Fizyki Teoretycznej (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS)
  Solar storms: beautiful but dangerous!
 • lek. wet. Aleksandra Kimicka, lek. wet. Małgorzata Manastyrska – Katedra Fizjologii Zwierząt (Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP)
  Kiedy trzeba odwiedzić lekarza weterynarii – czyli fizjologia psa i kota a wczesne objawy chorobowe
 • mgr Marcin Matys – Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnoprawnością (KUL CAN)
  W świecie osób z niepełnosprawnościami
 • dr Monika Lejman, prof. UM, dr Joanna Zawitkowska, prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk – Pracownia Diagnostyki Genetycznej II Katedry Pediatrii (Wydział Lekarski UM)
  Sprzymierzeni przeciwko białaczce
 • mgr inż. Piotr Surdacki – Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej (Wydział Mechaniczny PL)
  Obróbka plastyczna metali na podstawie procesu walcowania pierścieni stalowych na gorąco

Podczas drugiego dnia Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki w module „Science and New technology” napisy w języku polskim posiadają również takie projekty jak:

 • dr Magdalena Mizerska-Kowalska – Katedra Wirusologii i Immunologii (Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS)
  Ścieki jako narzędzie pomocne w kontroli epidemii SARS-CoV-2
 • mgr Anna Starek – Oddział Informacji Naukowej (Biblioteka Główna UP)
  Jak nie zginąć w szumie informacyjnym w czasie pandemii – źródła wiarygodnej informacji naukowej i sprawdzone narzędzia do pracy zdalnej
 • dr Monika Dacka – Katedra Psychologii Rozwojowej (Wydział Nauk Społecznych KUL)
  Po jedenaste: Nie bądź obojętny! – pracownicy i studenci psychologii KUL w akcji podczas pandemii
 • dr hab. Rafał Sawicki, dr hab. Izabela Korona-Głowniak, prof. UM, dr Małgorzata Miazga-Karska, dr Wiesław Truszkiewicz, dr Marek Juda, mgr Dagmara Romańska, mgr Monika Michalczyk, mgr Michał Lawenda, mgr Anastazja Boguszewska – Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej (Wydział Farmaceutyczny UM), Zakład Wirusologii z Laboratorium SARS (Wydział Lekarsko-Dentystyczny UM)
  SARS CoV-2 uwięziony w probówce – jak stworzyć nowoczesne laboratorium w dobie pandemii
 • dr inż. Jarosław Zubrzycki – Katedra Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji (Wydział Mechaniczny PL)
  Zastosowanie druku 3D do walki z COVID-19

W ramach LWDN organizowane są również inicjatywy towarzyszące, m.in. konkurs „Filmowe Laborki” skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów wyższych uczelni, którzy czerpią radość z odkrywania fascynującego świata nauki, są zainteresowani nowinkami naukowymi i chcieliby podzielić się swoimi badaniami czy eksperymentami za pośrednictwem nagrań. Dla laureatów przewidziane są trzy nagrody pieniężne. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi trzeciego dnia – podczas Wirtualnych Drzwi Otwartych.

Natomiast z myślą o osobach, które potrafią swą wyobraźnią wybiec daleko w przyszłość został zorganizowany konkurs „Akademicki Lublin 2050”. Uczestnicy zaprezentują studenckie życie Lublina za 30 lat. Oceniane będą: kreatywność, estetyka wykonania i oryginalne przedstawienie tematu. Rozstrzygnięcie nastąpi 21 października 2020 r. Sponsorem atrakcyjnych nagród rzeczowych oraz partnerem konkursu jest Santander Universidades.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Lubelskich Wirtualnych Dniach Nauki!

Wydarzenie dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.