Zakończyły się Lubelskie Wirtualne Dni Nauki - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Już niespełna dwa tygodnie minęły od zakończenia bezprecedensowego i unikalnego na skalę ogólnopolską przedsięwzięcia, jakim były Lubelskie Wirtualne Dni Nauki. Wspólna inicjatywa uczelni publicznych Lublina i Urzędu Miasta Lublin stanowiła odpowiedź na aktualną, trudną sytuację społeczno-gospodarczą kraju i wyzwania czasów kryzysu, wywołanego epidemią COVID-19. Lubelskie Wirtualne Dni Nauki odbyły się online na stronie Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji w dniach 22-24 września 2020 roku. Wirtualna forma uczestnictwa i związana z tym możliwość obejrzenia całego programu bez potrzeby wcześniejszej rejestracji i rezerwacji miejsc, w kontekście pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej i związanej z tym konieczności zamykania kolejnych placówek oświatowych, zdecydowanie wyróżniła LWDN na tle innych wydarzeń naukowych realizowanych w kraju. Wyjątkowość Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki przejawia się w wielu aspektach. Przedsięwzięcie w kompleksowy sposób poruszyło najbardziej aktualne zagadnienia naukowe, technologiczne, artystyczne i kulturalne w przystępny dla wszystkich sposób, co pozwoliło na zachowanie ciągłości w upowszechnianiu, promowaniu oraz popularyzowaniu nauki i badań naukowych w społeczeństwie.

W trakcie dwóch pierwszych dni wydarzenia, od 22 do 23 września 2020 roku zostały wyemitowane polsko- i anglojęzyczne projekty z zakresu szeroko rozumianej nauki, nowych technologii, sztuki i kultury. W części naukowej ukazane zostały różnorodne i niezwykle ciekawe projekty naukowo-badawcze, w tym osiągnięcia i działania poszczególnych uczelni na polu walki z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, w części artystycznej zaś, dokonania organizatorów w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. W dniu 24 września 2020 roku odbyły się Wirtualne Drzwi Otwarte UMCS, UP, KUL, UM, PL oraz Miasta Lublin podczas których uczniowie szkół średnich otrzymali możliwość zadawania pytań dotyczących poszczególnych uczelni i procesu rekrutacji na studia wyższe na specjalnych live chatach w trzech językach obcych. W ramach paneli „Nauka nie musi być nudna”, „The vibes”, „Success stories” i „Kampusy studenckie” lubelskie uczelnie publiczne przedstawiły swój potencjał naukowy oraz praktyczne możliwości zdobywania wiedzy, ukazały pozanaukową atmosferę każdej uczelni, obszary związane ze sportem, kulturą i organizacjami studenckimi, zaprezentowały inspirujące historie absolwentów, którzy dzięki ukończonym studiom rozpoczęli karierę zawodową i odnieśli sukces, a także zapoznały kandydatów z najważniejszymi punktami na mapie miasteczek akademickich, jeszcze przed rozpoczęciem studiów. Z kolei w reportażu „Akademicki Lublin” przewodnik oprowadził przyszłych i obecnych studentów po najbardziej atrakcyjnych częściach Miasta. Podczas Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki zorganizowane zostały również dwa konkursy: „Filmowe Laborki” oraz „Akademicki Lublin 2050” skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów. Laureatów ogłoszono podczas Wirtualnych Drzwi Otwartych. Nagrodę główną w kwocie 2 tys. zł brutto za najlepszy film otrzymał Aleksy Chołołowicz, który zrealizował projekt „Gazowy rollercoaster, czyli rozszerzalność temperaturowa gazów”, wyróżnienie za najbardziej niekonwencjonalny film oraz film o najwyższej wartości edukacyjnej i nagrodę pieniężną w wysokości 1 tys. zł brutto otrzymali Nadia i Mikołaj Dąbrowscy za projekt „To nie magia”, a także Ilona Banaszkiewicz za „Izolowanie DNA wybranego owocu”. Termin nadsyłania prac w drugim z konkursów, ze względu na prośbę zainteresowanych osób, został przedłużony do 21 października br.

Realizując przedsięwzięcie organizatorzy mieli w zamyśle ukazanie uczestnikom znaczenia nauki i odkryć naukowych dla rozwoju gospodarki regionu, kraju i świata oraz poprawy życia mieszkańców, integrację społeczności lokalnej ze środowiskiem naukowym i twórczym, rozbudzenie ciekawości poznawczej i rozwinięcie zainteresowania nauką wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Biorąc pod uwagę płynące zewsząd pozytywne opinie, komentarze i gratulacje, można z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że wspólne przedsięwzięcie lubelskich uczelni publicznych i Miasta Lublin okazało się bardzo dużym sukcesem. Sukces ten jest tym bardziej spektakularny, jeśli weźmiemy po uwagę, że zamierzony cel udało się zrealizować w krótkim czasie, w zmiennych i nieprzewidywalnych warunkach związanych z globalną pandemią.

W trakcie Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki systemy zanotowały niemalże 15 tysięcy unikalnych użytkowników na stronie Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji. Biorąc pod uwagę, że projekty emitowano w szkołach i placówkach oświatowych liczba osób uczestniczących w wydarzeniu jest znacznie większa. Informacja na temat Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki odbiła się szerokim echem również poza granicami Polski. Dzięki efektywnym działaniom promocyjnym, a także współpracy z EUSEA, projekty obejrzało kilkuset użytkowników z ponad 10 europejskich państw, m.in. Belgii, Białorusi, Chorwacji, Ukrainy, Rosji czy Wielkiej Brytanii. W wydarzeniu udział online wzięli także uczestnicy z innego kontynentu, a dokładnie – Stanów Zjednoczonych. Lubelskie Wirtualne Dni Nauki w liczbach to również około 30 godzin emisji online, a także około 90 projektów z zakresu nauki, nowych technologii, sztuki i kultury. W ramach LWDN min. 40 % projektów zostało zrealizowanych w języku angielskim. Duża część projektów, z myślą o osobach niepełnosprawnych, posiadała dodatkowo transkrypcje wykonane w języku polskim i angielskim.

Wirtualne przedsięwzięcie skierowane do szerokiego grona odbiorców krajowych i międzynarodowych, którzy posługują się językiem polskim i angielskim, bez względu na płeć, narodowość czy wiek zorganizowane zostało po raz pierwszy w historii lubelskiej nauki, ale być może nie ostatni. Biorąc pod uwagę nieprzewidywalność czasów w których żyjemy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wystąpił do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o udzielnie prawa ochronnego na znak towarowy: Lubelskie Wirtualne Dni Nauki (LWDN) celem nadania wydarzeniu cykliczności w latach przyszłych. Organizatorzy LWDN wyrażają jednak nadzieję, że tradycyjnie spotkamy się podczas XVII edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki, który został przełożony na przyszły rok i odbędzie się w dniach 17-24 września 2021 roku pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jako główny organizator LFN, planuje realizację przełomowego w historii festiwalu programu na który składają się m.in.: Piknik Naukowy na Placu Marii Skłodowskiej-Curie, podczas którego podjęta zostanie próba pobicia rekordu Guinessa na największy na świecie slime, spotkania z laureatami Nagrody Nobla podkreślające rolę nauki w życiu człowieka z cyklu „Nauka bez granic”, wydarzenia i konkursy popularyzujące naukę oraz międzynarodowe sympozjum „International Students and Young Scientists Workshop & Learning Days” dla studentów i młodych naukowców. Wydarzenie dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w tym niezwykłym święcie nauki!

Organizując Lubelskie Wirtualne Dni Nauki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Politechnika Lubelska oraz Urząd Miasta Lublin udowodniły, że wspólnie potrafią sprostać trudnym wyzwaniom, jakie stawia współczesny świat. Wydarzenie w pełni ukazało prospołeczną wartość nauki, jaką jest służba na rzecz społeczeństwa, a dzięki pasji naukowej i artystycznej osób tworzących projekty, a także bardzo dobrej współpracy oraz zaangażowaniu organizatorów, realizacja Trzeciej Misji Uczelni przybrała nowy, nieznany dotychczas wymiar.