X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018: „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Mapa niedostępna

Data/Czas
Data - 17/03/2018 - 18/03/2018
Cały dzień


Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość przedstawienia wyników swoich badań naukowych, prac dyplomowych oraz doktorskich i wielu innych. Udział w Konferencji umożliwi wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki.

Szczegóły dostępne na stronie: http://www.konferencja-tygiel.pl/


Autor - root