Arktyka jako źródło surowców – political fiction - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Arktyka jako źródło surowców – political fiction

Skrócony opis

Powszechnie przyjmuje się, że celem rywalizacji państw arktycznych o obszar położony wokół bieguna północnego jest ropa naftowa znajdująca się pod dnem Oceanu Arktycznego, a starania o przejęcie kontroli nad tym obszarem wynikają z tego, że ropa na świecie kończy się. To nieprawda! Dowiedz się, co jest prawdziwym powodem rywalizacji o Arktykę.

Zagadnienia

1. Wyczerpywanie się surowców – źródła informacji.
2. Krzywa Hubberta.
3. Potencjał surowcowy Arktyki.
4. Zmiany klimatyczne – dostępność Arktyki.
5. Zmiany wielkości zasobów ropy naftowej na przestrzeni czasu.
6. Badania geologiczne dna Oceanu Arktycznego.
7. Tempo zmian klimatycznych w Arktyce.
8. Próby przejęcia kontroli nad Arktyką – cele deklarowane, a cele rzeczywiste.

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady