Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
post thumbnail

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dane teleadresowe

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Informacja: +48 (81) 537 51 00

Krótka charakterystyka uczelni

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Kształcenie prowadzone jest na  11 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, ponad 80 kierunkach studiów oraz ponad 250 specjalnościach. Na UMCS studiuje ponad 21 600 osób, zaś do tej pory dyplom otrzymało ponad 234 000 absolwentów.

Przejdź na stronę uczelni