Chemia w życiu codziennym - surfaktanty - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Chemia w życiu codziennym – surfaktanty

Skrócony opis

Surfakant to substancja powierzchniowo-czynna, czyli taki związek chemiczny, który posiada zdolność zmieniania powierzchniowych właściwości płynów. Jakie są właściwości surfakantów i jak możesz wykluczyć je z codzienności, by żyć długo i w pełnym zdrowiu? Obejrzyj ten film i dowiedz się więcej!

Zagadnienia

1. Pojęcie, budowa i właściwości surfaktantów.
2. Kryteria podziału środków powierzchniowo czynnych.
3. Rodzaje surfaktantów – niejonowe i jonowe (anionowe, kationowe i amfoteryczne) wraz z przykładami poszczególnych typów tych związków.
4. Zastosowania środków powierzchniowo czynnych w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, chemicznym, włókienniczym, metalurgicznym, górnictwie i rolnictwie.
5. Surfaktanty a środowisko naturalne.

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady