Co czytano w dawnych czasach? Najstarsze lubelskie księgi - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Co czytano w dawnych czasach? Najstarsze lubelskie księgi

Skrócony opis

Czy wiesz, że w 1575 roku w Lublinie rozszalał się wielki pożar, który spalił prawie całe miasto? Nasze Miasto skrywa wiele tajemnic i ciekawostek historycznych, o których naprawdę warto wiedzieć! Na przykład od 1547 r. w Lublinie działała hebrajska drukarnia, założona przez Izaaka ben Chaima oraz Józefa ben Jakuba.
Poznaj najstarsze księgi, które znajdują się w zbiorach lubelskich bibliotek oraz szczegóły wytwarzania papieru i drukowania książek w dawnych czasach.

Zagadnienia

1. Najstarsze księgi w zbiorach lubelskich bibliotek.

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady