Dobroczyńcy Lublina - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Skrócony opis

Wyobraź sobie, że pierwsze wzmianki o Lublinie pochodzą z 1198 r.! Nasze Miasto skrywa wiele tajemnic i ciekawostek historycznych, o których naprawdę warto wiedzieć. Na przykład współcześnie znana nam nazwa miasta pojawiła się w źródłach pisanych dopiero w 1228 roku.
Droga lubelskiego grodu do lokacji miasta (ta miała miejsce 15 sierpnia 1317 r.) była długa i obfitująca w wiele ciekawych i wartych pamiętania wydarzeń. Poznaj polityczne losy miasta i wpływ książąt oraz królów na jego historię.

Zagadnienia

1. Rozwój polityczny i gospodarczy Lublina w średniowieczu i początku okresu wczesnonowożytnego
2. Wpływ książąt i królów na rozwój miasta
3. Lokacja miasta przez Władysława Łokietka

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady