Filozofia jako terapia – zostań terapeutą filozoficznym! - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Filozofia jako terapia – zostań terapeutą filozoficznym!

Skrócony opis

Łatwiejsze rozwiązywanie problemów? Takie poprowadzenie rozmowy, by rozmówca łatwiej poradził sobie w trudnych sytuacjach? Nowoczesna filozofia to nie tylko nauka o historii teorii filozoficznych. Jest to także rozbudowany system nauki o profesjonalnym doradztwie i coachingu. Przekonaj się, jak ogromną moc może mieć Twoja wiedza, krytyczne myślenie oraz rozbudowany światopogląd!

Zagadnienia

1. Pojęcie filozofii w kontekście terapeutycznym
2. Terapia filozoficzna i filozofia terapeutyczna – podobieństwa i różnice
3. Praktyka filozoficzna i jej starożytne korzenie
4. Perspektywa doradcy filozoficznego
5. Światopogląd i rola przekonań
6. Filozofia terapeutyczna na przykładzie Ludwika Wittgensteina
7. Wittgenstein a psychoanaliza
8. Filozofia, samopoznanie i rozumienie siebie

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady