Klasycy z Lublina: Historia lubelskiej szkoły filozoficznej - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Klasycy z Lublina: Historia lubelskiej szkoły filozoficznej

Skrócony opis

Lubelska szkoła filozoficzna to właściwie środowisko filozofów z charakterystycznym dla niego stylem filozofowania. Nasze Miasto skrywa wiele tajemnic i ciekawostek historycznych, o których naprawdę warto wiedzieć! Na przykład bardzo ważnymi nauczycielami filozofii byli między innymi: ks. Idzi Radziszewski, Bohdan Rutkiewicz, Jacek Woroniecki OP oraz Henryk Jakubanis.
Poznaj genezę i historię lubelskiej szkoły filozoficznej, a także podstawowe założenia badawcze lubelskiej szkoły filozoficznej, obejrzyj ten film!

Zagadnienia

1. Geneza lubelskiej szkoły filozoficznej
2. Historia lubelskiej szkoły filozoficznej
3. Podstawowe założenia badawcze lubelskiej szkoły
filozoficznej
4. Główne postaci kształtujące losy lubelskiej szkoły
filozoficznej
5. Dorobek i spuścizna lubelskiej szkoły filozoficznej

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady