Zostań specjalistą od rozwiązywania problemów! - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Zostań specjalistą od rozwiązywania problemów!

Skrócony opis

Kognitywistyka to innowacyjna i fascynująca dyscyplina nauki! Jest ona syntezą wiedzy o umyśle, a także próbą zrozumienia człowieka i sposobów, w jaki myśli. Dzięki znajomości choćby podstawowych zagadnień z zakresu Kognitywistyki rozwiązywanie problemów stanie się znacznie łatwiejsze, a to dzięki interdyscyplinarnemu podejściu do kwestii spornych i użyciu nowoczesnych narzędzi. Jakich? Dowiedz się, oglądając ten film!

Zagadnienia

1. Kognitywistyka – co to za dyscyplina?
2. Czym jest problem?
3. Przykładowe sytuacje problemowe: wieże Hanoi.
4. Jak wygląda proces rozwiązywania problemu? Punkt wyjścia, cel,
reguły przejść.
5. Przykładowe sytuacje problemowe: drogowa mapa Polski.
6. „Ślepe” i heurystyczne poszukiwanie rozwiązań.
7. Psychologia i neuronauka o rozwiązywaniu problemów.
8. Przykładowe sytuacje problemowe: kanibale i misjonarze.
9. Komputerowe rozwiązywanie problemów: system Soar.

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady