Konstytucyjna pozycja i zadania Najwyższej Izby Kontroli - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Konstytucyjna pozycja i zadania Najwyższej Izby Kontroli

Skrócony opis

Najwyższa Izba Kontroli to najwyższy organ kontroli w naszym kraju. Podlega sejmowi, ponadto działa na zasadach kolegialności. Jeśli jesteś ciekaw, jak wygląda organizacja NIK, na czym dokładnie polegają przeprowadzane przez niego działania kontrolne oraz w jaki sposób przeprowadzana jest międzynarodowa współpraca Najwyższej Izby Kontroli – koniecznie obejrzyj ten film!

Zagadnienia

1. NIK w konstytucyjnym systemie organów państwowych:
a. niezależność NIK,
b. podległość Sejmowi,
c. relacja do innych konstytucyjnych organów.
2. Zasada podziału i równoważenia się władz a organy kontroli
państwowej i ochrony prawa.
3. Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli NIK.
4. Kryteria kontroli.
5. Przebieg postępowania kontrolnego:
a. czynności dowodowe,
b. prawa i obowiązki kontrolowanego,
c. wystąpienie pokontrolne,
d. prawo złożenia zastrzeżeń,
e. ostateczne ustalenie wyników kontroli,
f. wnioski pokontrolne.
6. Zawiadomienia o naruszeniu prawa stwierdzonego w toku kontroli.
7. Informacja o wynikach kontroli i jej upublicznienie.
8. Międzynarodowa współpraca NIK.

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady