Konstytucyjny system organów - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Konstytucyjny system organów

Skrócony opis

Czy wiesz, że Konstytucja 3 maja była właściwie pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną i obowiązującą konstytucją? Warto wiedzieć, iż podstawą polskiej praworządności jest Konstytucja oraz zasady, które znajdują się u podstaw ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Poznaj najważniejsze zagadnienia organizacji aparatu państwowego i dowiedz się, na czym polega koncepcja doktrynalno-ustrojowa oraz współczesne zastosowanie zasady podziału władz.

Zagadnienia

1. Ogólne wiadomości o państwie i prawie.
2. Charakterystyka podstawowych konstytucyjnych zasad ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Podstawowe zagadnienia organizacji aparatu państwowego.
4. Koncepcja doktrynalno-ustrojowa i współczesne zastosowanie zasady podziału władz
5. Charakterystyka ogólna konstytucyjnego systemu organów
państwa na gruncie unormowań Konstytucji RP z 1997 r.
6. Pozycja, struktura organizacyjna i funkcje parlamentu (władzy ustawodawczej).
7. Ustrój organów władzy wykonawczej w konstytucyjnym systemie władzy państwowej.
8. Pozycja ustrojowa oraz konstytucyjne zasady organizacji władzy sądowniczej.
9. Konstytucyjny system gwarancji i środków prawnych ochrony statusu prawnego jednostki współcześnie w Polsce.

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady