Kto trząsł dawnym Lublinem - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Kto trząsł dawnym Lublinem

Skrócony opis

Czy wiesz, że od XV do XVIII wieku w Lublinie zbierały się sądy szlacheckie – ziemski i grodzki? Nasze Miasto skrywa wiele tajemnic i ciekawostek historycznych, o których naprawdę warto wiedzieć! Na przykład Jan Kochanowski wielokrotnie odwiedzał Lublin, nawet poświęcił naszemu miastu kilka utworów.
Dowiedz się, jak wyglądały elity władzy w dawnym Lublinie, oraz poznaj kulisy największych konfliktów między ówczesnymi władcami naszego miasta.

Zagadnienia

1. Władza państwowa w Lublinie w średniowieczu i początku okresu wczesnonowożytnego
2. Władza kościelna w Lublinie w średniowieczu i początku okresu wczesnonowożytnego
3. Kształtowanie się władz miejskich
4. Elity władzy w dawnym Lublinie
5. Konflikty między władzami w dawnym mieście

Zobacz inne Wykłady