Mediacja alternatywą dla sądu - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Mediacja alternatywą dla sądu

Skrócony opis

Zapewne wielokrotnie słyszałeś sformułowanie: alternatywne sposoby rozwiązywania sporów, mediacja czy arbitraż. Warto dowiedzieć się, czym właściwie jest mediacja, i jak może ona pomóc nam w rozwiązaniu wielu sporów, w których czasem zdarza się nam uczestniczyć. Niewykonanie umowy, długi, niemożliwość uzyskania dóbr będących efektem zawarcia umowy ustnej – te i wiele innych sytuacji może Ci się przytrafić, dlatego warto dowiedzieć się więcej! Poznaj podstawowe pojęcia takie jak: poufność, dobrowolność, bezstronność, neutralność i akceptowalność, a także korzyści wynikające z przeprowadzenia mediacji.

Zagadnienia

1. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami: alternatywne sposoby rozwiązywania sporów, arbitraż, mediacja.
2. Wskazanie różnicy pomiędzy postępowaniem sądowym a postępowaniem mediacyjnym.
3. Omówienie zasad postępowania mediacyjnego: poufność, dobrowolność, bezstronność, akceptowalność, neutralność.
4. Przedstawienie możliwości skorzystania z mediacji.
5. Omówienie przebiegu postępowania mediacyjnego.

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady